Спрощуємо перехід у хмару з Dynatrace

Зміст статті:
● Проблеми при міграції у хмару
● Три етапи міграції
● Топологія мережі
● Оцінка додатків
● Відстеження користувачів
● Звіти
● Оптимізація обсягу даних
● Сім кроків міграції у хмару
● Перенесення та модернізація
● Моніторинг хмарних середовищ

Міграція ІТ-інфраструктури та застосунків у хмару призводить до додаткових складнощів, які потребують повної видимості процесів. У цій статті ми розповімо, як клієнти використовують Dynatrace у процесі міграції в хмару.

Стратегія міграції в хмару має вкрай важливе значення для ІТ-команд. Вона дозволяє їм заощаджувати час на керування та масштабування ІТ-інфраструктурою.У процесі переміщення ресурсів у хмару, ІТ-командам часто не вистачає інформації про продуктивність системи та проблеми безпеки. Це особливо актуально, коли організації переносять застарілі програми у хмари. Традиційні інструменти моніторингу не можуть стежити за роботою наземних та хмарних програм одночасно.
Автоматизація на базі штучного інтелекту (AIOps) у моніторингу дає повну видимість процесів і дозволяє ефективно переносити та модернізувати програми. Штучний інтелект (AI) автоматично виявляє проблеми з продуктивністю та безпекою, а також звертає увагу на важливі деталі, які можна упустити. Повна видимість та виявлення причин проблем допомагають усунути їх до того, як вони торкнуться кінцевих користувачів.
Великомасштабна міграція у хмару виконується в три етапи, які різняться залежно від постачальника хмарних послуг. Проте основа скрізь однакова:1. ОцінкаВизначте стратегію, проведіть оцінку середовища та готовності до міграції.2. ПлануванняСтворіть економічне обґрунтування, почніть планування міграції, визначте операційну модель та бажані засоби керування та безпеки.3. Міграція та модернізаціяВиконайте рехостинг, переміщення та оновлення архітектури за допомогою інструментів гнучкого розгортання. Перевірте продуктивність перенесених систем.

Міграція у хмару. Початок

У стратегії міграції в хмару першим кроком є ​​оцінка застосунків, залежностей, доступу користувача, інфраструктури та періодів пікових навантажень. Dynatrace — це саме той інструмент, який без додаткових зусиль покриє кожен з цих аспектів.

Dynatrace Smartscape — видимість топології всього середовища

Dynatrace Smartscape забезпечує візуалізацію топології середовища в реальному часі для всіх залежностей в інфраструктурі, процесах та службах.
З точки зору переходу на хмару Smartscape допомагає зробити наступне:● Поправити архітектуру сервісів для підвищення продуктивності● Вивчити взаємозалежність процесів, хостів та служб, щоб краще зрозуміти, як вони впливають на продуктивність● Точно визначити джерело проблем за допомогою АІ. Наприклад, Dynatrace може визначити проблему із зовнішніми службами та визначити її вплив на продуктивність програми

Як отримати загальне уявлення про додатки?

Перед міграцією в хмару необхідно знати, як розробники використовують програмне забезпечення (ПЗ) та наскільки воно завантажене. Необхідно визначити програми, які рідко використовуються, щоб виключити їх зі стратегії міграції в хмару. Також варто визначити ПЗ для пілотної міграції. Це допоможе виявити ризики, пов'язані з процесними, операційними та технологічними змінами.

На відео показано, як можна сортувати програми за допомогою Dynatrace за метрикою «кількість дій користувачів за хвилину‎»‎. Тепер ми можемо побачити, які програми використовуються більш активно (наприклад, www.easytravel.com), а які менш (наприклад, www.gcp.hipstershop.com).

Скільки людей використовують програму?

Завдяки моніторингу реальних користувачів, Dynatrace надає інформацію про те, хто використовує програму в зазначений проміжок часу, які завдання вони виконують та багато іншого. На відео 2 ми сортуємо реальних користувачів за програмами.

Як отримати дані для звітування?

Візуалізація на дашбордах чудово підходить для повсякденної діяльності. Для звітності, своєю чергою, необхідні більш детальні дані у вигляді таблиці для аналізу. Ось чому клієнти використовують API Dynatrace для автоматизації завдань моніторингу та експорту різних типів даних зі сторонніх інструментів.
На відео 3 ми витягли в електронну таблицю інформацію, що стосується застосунку, його взаємозв'язків зі службами, хостами та сторонніми програмами. Ця інформація стає базою для кожного етапу міграції, оскільки на її основі будуються додаткові звіти для планування міграції та визначення її розміру.

Підбір оптимальних ресурсів для інфраструктури

Сервери з надлишком ресурсів призводять до нераціонального використання CPU та пам'яті, а це означає збільшення витрат на хмарну інфраструктуру. Правильний підбір серверних потужностей відповідно до його робочого навантаження забезпечить ефективне використання коштів на хмару.
За допомогою API Dynatrace клієнти отримують доступ до поточного стану та історії використання CPU, пам'яті та мережі, що дозволяє визначити оптимальну конфігурацію сервера. Ці дані показують, чи потрібно зменшити чи збільшити CPU або пам'ять.

Illustration

Рис. 4. За допомогою API Dynatrace можна переглядати поточні профілі CPU та пам'яті сервера, використання в минулому та рекомендовані розміри CPU та пам'яті.

Оптимальна конфігурація серверів при першому переміщенні інфраструктури, безсумнівно, важлива. Однак, слід пам'ятати, що оптимізація ресурсів — це не одноразова дія перед міграцією, а постійний процес. В іншому випадку можемо отримати ситуацію, коли серверам при навантаженні, що змінилося, не вистачає ресурсів або навпаки, їм виділено більше необхідного. 

Dynatrace і модель 7 сценаріїв міграції в хмару

Будь-яка стратегія переходу в хмару будується на семи сценаріях міграції програми (7 Rs): Rehost, Replatform, Refactor, Repurchase, Relocate, Retire, Retain. ІТ-команди повинні оцінити, що потребують їх застосунки під час використання цих сценаріїв:
1. Rehost. Переніс програми на іншу платформу хостингу без модифікації.
2. Replatform. Перехід на іншу платформу, наприклад, на керовані послуги; використання готових образів від вендорів; використання контейнерів та конвеєрів CI/CD.
3. Refactor. Модернізація та оновлення архітектури програми, перехід на контейнерну архітектуру та рефакторинг вихідного коду.
4. Repurchase. Перехід на готовий SaaS-продукт або придбання готової програми на Marketplace.
5. Relocate. Міграція програми на інший майданчик без зміни архітектури.
6. Retire. Виведення програми з експлуатації разом із його інфраструктурою.
7. Retain. Збереження даних і робочих навантажень локально на землі з можливим використанням гібридного хмарного підходу для частини інфраструктури програми.

До деяких програм, можливо, доведеться застосувати кілька сценаріїв: перепроєктування та зміна платформи одночасно. Наприклад, трансформація програми електронної комерції на мікросервісну архітектуру та одночасний перехід у хмару.
На рис. 5 показана сервісна архітектура застосунку на основі Java, який розміщений на VMware. Одна служба розміщена на віртуальній машині зі службою Tomcat і балансується за навантаженням через HAProxy.

Illustration

Рис. 5. Сервісна архітектура застосунку на основі Java, який розміщений на VMware.

Також ми можемо бачити всі інші служби, з яких складається застосунок.
Dynatrace автоматично відстежує транзакції програм від початку до кінця. Таким чином, для модернізації архітектури використовуйте діаграму із сервісною архітектурою програми. Вона допоможе зрозуміти, які служби забезпечують роботу програми, які у них використовуються технології та як за ними розподіляються запити.

Розробники можуть розбити програму на контейнери та розмістити їх на платформах оркестрації контейнерів у хмарі, наприклад, Kubernetes. Dynatrace — єдине рішення для моніторингу Kubernetes, яке забезпечує можливість видимості всього стека без зміни коду, образів контейнерів чи додаткових розгортань.

Перенесення та модернізація програм

При моніторингу сесій користувача можна аналізувати пікову активність у програмі, щоб зрозуміти, коли програма використовується найбільше і найменше. Ці дані допомагають планувати вікно міграції та мінімізують вплив на користувача під час процесу.

Незалежно від стратегії міграції в хмару, вам необхідно буде контролювати, як переїжджає в хмару робоче навантаження, як змінюється продуктивність служб та їх використання, яка доступність хостів і які помилки виникають. Для цього в Dynatrace існує окрема вбудована функція — опція «Порівняти».

На відео 7 ми можемо вибрати службу із сервісної архітектури, подивитися на показники, а потім порівняти зміни продуктивності.

Часто є необхідність порівняти кожен компонент у стеку, включаючи показники взаємодії з користувачем та показники продуктивності інфраструктури. Використовуючи можливості дашбордів Dynatrace, фахівці можуть створювати візуалізацію для кожного критичного та мати повне уявлення про їхнє середовище. Таким чином, можна побачити продуктивність системи до та після міграції. Завдяки можливості налаштувати кожну плитку дашборду за допомогою тимчасового інтервалу, що налаштовується, можна легко переглядати одну і ту ж метрику в різних часових рамках на єдиному дашборді.

Illustration

Рисунок 8. Дашборди Dynatrace дозволяють користувачам порівнювати показники продуктивності до та після міграції.

Модернізація робочих навантажень та моніторинг хмарних середовищ

Балансувальники навантаження, реляційні та нереляційні СУБД та безсерверні функції — звичайне явище для хмари. На відео 9 перехід від VMware до Amazon Web Services пройшов без проблем. Хмарні метрики від AWS тепер доступні з усіма залежностями та відповідними зв'язками.

Оператор Dynatrace OneAgent у кластері Kubernetes забезпечує наскрізну видимість всього стека без зміни коду. На відео 10 Dynatrace відстежує кластер Kubernetes, робочі навантаження, модулі та хост, на якому працює кластер. Ми завжди можемо бачити зв'язок між платформою та застосунком.

Операційна досконалість у хмарі завдяки AIOps

Операційна досконалість = скорочення кількості повідомлень про проблеми + скорочення трудовитрат на їх пошук та виправлення + здатність запобігати операційним збоям або виправляти їх автоматично. Наприклад, ручне створення статичних базових показників для всього стеку — застосунків, служб, процесів, хостів, кластерів та модулів — це складний і неточний процес.
Щоб подолати ці проблеми, Dynatrace використовує AI (Davis®) — механізм причинно-наслідкового зв'язку, який автоматично виявляє аномалії продуктивності у стеку застосунків, служб та інфраструктури. Для визначення першопричини проблеми Dynatrace використовує всю контекстну інформацію, отриману від OneAgent: інформацію про топологію, транзакції на рівні коду для пошуку подій, що мають спільне джерело. Використовуючи всю доступну контекстну інформацію, Dynatrace точно визначає першопричину проблеми, значно скорочуючи кількість хибних попереджень про інциденти.

Illustration

Рис. 11. Дані OneAgent вказують на основну причину проблеми.

Як Dynatrace спростить вашу стратегію міграції у хмару

Міграція у хмару — складний процес, що поєднує людей та технології. Dynatrace, у цьому випадку, є помічником і робить цей процес значно простішим. Завдяки автоматизації для виявлення середовища та шаблонів користувачів, планування, міграції та модернізації хмарних робочих навантажень, ви позбавляєтеся зайвих помилок та неточностей.Dynatrace AI спрощує процес міграції та моніторингу хмар, тим самим скорочуючи час на виправлення проблем та підвищуючи рівень якості роботи сервісів та застосунків.

Дізнайтесь більше про Dynatrace

Illustration

2 роки з Dynatrace - політ нормальний. Досвід OTP Bank Ukraine

Як влаштований IT-моніторинг: про завдання, проблеми, підрядники, поганий код, моніторинг, нові технології та "Кривавий enterprise" на практиці від Артема Логвиненка, Head Of IT Operations Department, OTP Bank.

Illustration

Автоматизація рутини в ІТ з допомогою AI

У перекладеному на російську мові посібнику розглянуті питання виявлення та автовиправлення помилок, пошуку першопричин за допомогою AI, комплексного моніторингу та автоматизації повторюваних процесів.

Illustration

Моніторинг Dynatrace в Kapital Bank: історія успіху

Запис вебінару про те, як найбільший банк Азербайджану реалізував моніторинг складних програм на базі Dynatrace.

Illustration

12-й раз підряд лідер Gartner Magic Quadrant for APM & Observability 2022

Платформа Dynatrace є рішенням, яке дає вичерпну інформацію про продуктивність у гібридній інфраструктурі.
Аналітики Gartner® виділили такі конкурентні переваги Dynatrace:● Потужна аналітика на основі штучного інтелекту на рівні коду● Об'єднання Application Monitoring та Application Security● Унікальна архітектура та простота розгортання Dynatrace OneAgent

Протестуйте пробну версію Dynatrace у вашій інфраструктурі

● 15 днів абсолютно безкоштовно● Не потрібно вводити дані карти● Встановіть та почніть використовувати рішення менш ніж через 5 хвилин